Meža apsaimniekošanas sertifikācija

Ingka Investments uzņēmumi ir ieguvuši Forest Stewardship Council® (FSC®) sertifikātu (FSC-C132653) par atbildīgu meža apsaimniekošanu, apliecinot, ka visi procesi norit atbildīgi, ievērojot sabiedrības, vides aizsardzības un ekonomiskās intereses.

Kas ir FSC sertifikācija?

Meža apsaimniekošanas sertifikācija ir brīvprātīga apņemšanās.
Sertifikāts tiek piešķirts pēc pārbaudes, kuru veic neatkarīgi eksperti pamatojoties uz 10 FSC principiem. Atbildīgas meža apsaimniekošanas sertifikātu izsniedz uz 5 gadiem, paredzot ikgadējas atbilstības pārbaudes.

Sūti savus komentārus

Meža sertificēšanas procesa norise paredz atvērtu dialogu ar mežsaimniecības nozarei nozīmīgām ieinteresētajām pusēm – sabiedrību, pašvaldībām, uzņēmējiem un citiem. Tas nozīmē, ka ieinteresētās puses jebkurā brīdī var ziņot par saviem ieteikumiem un novērojumiem, kas saistīti ar meža apsaimniekošanu.
Zemāk vari atrast svarīgākos dokumentus, kas saistīti ar mūsu meža apsaimniekošanas plāniem.
Lai iesniegtu savus komentārus par Ingka Investments meža apsaimniekošanu vai iegūtu citu informāciju, lūdzam izmantot Kontaktu formu.

Zemākredzamajos dokumentos jūs varat iepazīties ar mūsu aktivitātēm