Par mums

Kas mēs esam?

Ingka Investments uzņēmumi ir Ingka Investments BV meitas uzņēmumi, kas ietilpst Ingka grupā. Ingka Investments BV ir uzņēmums, kas pārvalda ieguldījumus ilgtspējīgu resursu un atjaunojamās enerģijas jomā. Ingka Investments BV šobrīd pieder meža apsaimniekošanas uzņēmi ASV, Jaunzēlandē, Rumānijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī tiek apsvērtas turpmākās investīcijas. Latvijā šobrīd mums pieder aptuveni 84 500 ha meža teritorijas, kuru pārvalda Ingka Investments kompānijas.

Mūsu apņemšanās

Mūsu apņemšanās un solījums ir apsaimniekot mežus atbildīgi.

Mēs uzskatām, ka meža apsaimniekošanā jāīsteno labākā šodien pieejamā prakse, lai nodrošinātu tā attīstību nākotnē.
Mūsu apsaimniekošnas mērķis ir rūpīgi aizsargāt mežus un to bioloģiskās daudzveidības elementus. Mums atbildīga mežu apsaimniekošana nozīmē līdzsvarot meža lomu iedzīvotājiem, videi un ekonomikai.

Mūsu mērķis ir saglabāt un daudzos gadījumos arī uzlabot meža kvalitāti. Tādējādi jau no paša no sākuma katrs mūsu veiktais solis tika virzīts uz atbildīgu meža apsaimniekošanu.

Kopš ienākšanas tirgū 2014.gadā, mums ir izdevies:

Izveidot saliedētu komandu, kuras pamatā ir kvalificēti mežsaimniecības speciālisti.

Uzsākt mežu atjaunošanas kampaņas, ik gadu iestādot vairāk nekā 2 miljonu stādu.

Ieviest noteiktus sadarbības standartus darbam ar piegādātājiem un sadarbības partneriem.

Iegūt atbildīgas mežsaimniecības sertifikātu - Forest Stewardship Council® (FSC®).

Apmācīt darbiniekus iekšējo un (FSC®) prasību ievērošanai.

Daži piemēri kā savā ikdienas darbā atbalstām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu: