Sadarbības iespējas

Ingka Investments cenu aptaujas veidlapa Mežizstrādes darbiem pieejama zemāk

Aizliegta bērnu nodarbinātība un piespiedu darbs.

Visiem darba ņēmējiem ir derīgi darba līgumi. Atbilstoši darba likuma prasībām, tiek ievēroti darba grafiki.

Darba samaksai jābūt vienādai vai lielākai par valstī noteikto minimālo algu.

Absolūti nepieļaujam jebkāda veida korupciju.

Tiek ievēroti vides aizsardzības nosacījumi.

Tiek ievēroti darba drošības un aizsardzības noteikumi.

Aizliegts strādāt alkohola, narkotiku un citu vielu reibumā.

Gatavība ārkārtas situāciju un ugunsgrēku novēršanai


Sadarbības partneriem saistošie dokumenti
1. Ingka Investments sadarbības noteikumi.
2. Ingka grupas komercdarbības ētikas vēstule.
3. Dabas aizsardzības prasības
4. Darba aizsardzības prasības
5. Prasības vides piesārņojuma samazināšanai un naftas produktu uzglabāšanai.
6. Vadlīnijas augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža apsaimniekošanā.
7. Pielietotais mežu apsaimniekošanas standarts Latvijā.
8. Mežizstrādes pakalpojumu cenu aptauja.
Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu sūtiet ziņu uz ingka.mezs.lv@ingka.com