Sadarbības iespējas

Pārdodam augošu koku cirsmas un apaļo kokmateriālu sortimentus. Izmantojam meža zemju īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Lūdzu ņemt vērā, ka mums ir konkrēti kritēriji, kas jāievēro visiem mūsu sadarbības partneriem, ieskaitot mežizstrādes un mežsaimnieciskos pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus:
Pērkam meža zemju īpašumus
Ja jūs interesē meža zemes pārdošana, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs sniegsim sīkāku informāciju par mūsu prasībām.

Aizliegta bērnu nodarbinātība un piespiedu darbs.

Visiem darba ņēmējiem ir derīgi darba līgumi. Atbilstoši darba likuma prasībām, tiek ievēroti darba grafiki.

Darba samaksai jābūt vienādai vai lielākai par valstī noteikto minimālo algu.

Absolūti nepieļaujam jebkāda veida korupciju.

Tiek ievēroti vides aizsardzības nosacījumi.

Tiek ievēroti darba drošības un aizsardzības noteikumi.

Aizliegts strādāt alkohola, narkotiku un citu vielu reibumā.

Gatavība ārkārtas situāciju un ugunsgrēku novēršanai

Detalizēti sadarbības noteikumi meža apsaimniekošanas jomā ir atrodami šeit.
Informācija par Komercdarbības ētikas vēstuli ir atrodama
šeit.
Lai iegūtu papildu informāciju lūdzu, sūtiet ziņu uz ingka.mezs.lv@ingka.com