Sadarbības iespējas

Ingka grupas uzņēmumi ir izsludinājuši konkursu par Mežkopības darbiem visā Latvijas teritorijā.

Iepirkums izsludināts par šādiem darbiem - Meža stādīšana un Papildināšana, Agrotehniskā kopšana, Jaunaudžu kopšana, Mežaudžu aizsardzība. Lai piedalītos konkursā potenciālajam sadarbības partnerim jāveic visi minētie darbi. Pieteikšanās termiņš līdz 31.05.2020. Ingka grupas uzņēmumi ir FSC sertificēti, potenciālajiem sadarbības partneriem jāievēro FSC standarta izvirzītās prasības. Ar potenciālajiem sadarbības partneriem par līgumu slēgšanu sazināsimies trīs nedēļu laikā pēc konkursa beigu termiņa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir konkrēti kritēriji, kas jāievēro visiem mūsu sadarbības partneriem, ieskaitot mežizstrādes un mežsaimniecisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus:

Aizliegta bērnu nodarbinātība un piespiedu darbs.

Visiem darba ņēmējiem ir derīgi darba līgumi. Atbilstoši darba likuma prasībām, tiek ievēroti darba grafiki.

Darba samaksai jābūt vienādai vai lielākai par valstī noteikto minimālo algu.

Absolūti nepieļaujam jebkāda veida korupciju.

Tiek ievēroti vides aizsardzības nosacījumi.

Tiek ievēroti darba drošības un aizsardzības noteikumi.

Aizliegts strādāt alkohola, narkotiku un citu vielu reibumā.

Gatavība ārkārtas situāciju un ugunsgrēku novēršanai

Detalizēti sadarbības noteikumi meža apsaimniekošanas jomā ir atrodami šeit.
Lai iegūtu papildu informāciju lūdzu, sūtiet ziņu uz ingka.mezs.lv@ingka.com vai zvaniet +37128306438.

Lai pieteiktos konkursam lūdzu aizpildiet šo anketu.